Accessibilité Contact Aller au menu Aller au texte

Chuyển sang Phần mềm Tự Do Nguồn mở : Trường hợp của Trường THPT Văn bàn 2, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Intervenant(s) : Hoàng Viêt, Vu Do Quynh
Langue : Français Niveau : Débutant Type d'événement : Visioconférence
Date : Vendredi 9 juillet 2010 Horaire : 09h20 Durée : 40 minutes
Lieu : Bat. A22 - Amphi Rollin

Tóm tắt

Chính phủ Việt Nam đã có một chương trình quốc gia để triển khai và khuyến khích sử dụng những phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) từ năm 2004. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những phần mềm mã nguồn đóng vẫn chiếm sự ưu thế ở Việt Nam, ngay cả trong ngành giáo dục, và PMTDNM vẫn còn rất ít người dùng. Trong tình hình đó, Trường THPT văn Bàn 2, ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam, đã quyết định đi vào con đường chuyển sang sử dụng PMTDNM từ cuối năm 2009. Bài này có mục đích trình bày những vấn đề điển hình liên quan đến việc sử dụng những phần mềm nguồn đóng và những phần mềm tự do nguồn mở thong qua kinh nghiệm chuyển đổi của Trường THPT Văn bàn 2 tại Việt Nam.

Biographies

Hoàng Việt

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Văn Bàn 2, xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Vũ Đỗ Quỳnh

Thành viện cộng đồng người dùng GNU/Linux tại Hà Nội (HanoiLUG) và người phụ trách Trung tâm kỹ thuật số (CNF) của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại Hà Nội.